Blåslav

blåslav

Blåslav, Hypogymnia physodes, är en av Sveriges och Europas absolut vanligaste lavar. Den kan nog till och med räknas som den vanligaste laven på hela det norra halvklotet. Blåslaven trivs bäst på stammar och grenar av diverse träd och buskar, men förekommer också på stenar och klippor. Underlag. Vi tittar på hur skadad laven är och ger den en siffra på ett till fem där en helt frisk blåslav får siffran ett och vi ger siffran fem om laven är död eller saknas helt och hållet, säger Kirsi Järvisalo. För de övriga lavarna på trädet ger man också sammantaget ett vitsord på mellan ett och fem enligt hur skadade. Blåslav är en av Sveriges och Europas absolut vanligaste lavar. Den kan nog till och med räknas som den vanligaste laven på hela det norra halvklotet. Blåslaven trivs bäst på stammar och grenar av diverse träd och buskar, men förekommer också på stenar och klippor. Underlag skapade av människa är också lämpliga.

Blåslav - stormen Gudrun

Right to Use and Distribute. Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen En ungefär kvadratmeter stor maskinhall brann till grunden natten mot måndagen i Mjölbolsta i Raseborg. You may use it only to reinstall the software. Copyright c , Dave Gundy https: I praktiken betyder det att man renoverar de delar av skolorna som kan renoveras och bygger nytt där det måste byggas nytt. Men en del lavar gynnas av kvävet, bland annat ett antal trädväxande skorplavar.

Share your thoughts

0 Replies to “Blåslav”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *